Tápiómente Közbiztonságáért egyesület

Az egyesület célja a Tápiómente és környéke közbiztonságának védelme, család- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, idősek támogatása, polgárvédelmi
és tűzmegelőzési feladatok ellátása, közbiztonsági és bűnmegelőzési előadások szervezése, lebonyolítása, kulturális és sporttevékenységek támogatása.

Az egyesülethez bárki csatlakozhat. A Tápiómente Közbiztonságáért Egyesület 2016. évben jött létre. Az egyesületet 10 magánszemély alapította, azzal az elsődleges céllal, hogy a régióban és annak környékén a bűnözés visszaszorítása érdekében az általános bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység javuljon, a lakosság körében hatékony bűnmegelőzési munka kerüljön végrehajtásra, valamint oktató, felvilágosító, tanácsadó előadások szerveződjenek. A későbbiekben ezen tevékenységeinket kibővítettük az egész ország területére. Egyesületünk szoros szakmai kapcsolatottart fent az Elektronika Vonala távfelügyeletével.

A bűnmegelőzés, továbbá a közbiztonság fejlesztése, a megelőzés mindhárom szintjén különösen a rászoruló, ezen kívül többszörösen deprivált helyzetű személyek, valamint csoportok ( pld. állami gondozottak, fogvatartottak, mély szegénységben élők, büntetett előéletűek stb.) számára. Bűnmegelőzési projektek tartása, ismeretanyagok publikálása. Életviteli tanácsadás, felkészítés, a zárt intézeti élet bemutatása, esszenciális jogi ismeretek átadása. Közösségi sport, valamint kulturális rendezvények biztosítása, drog megelőzésre irányuló ismeretterjesztés, közlekedésbiztonsági tanácsadás, táborok, előadások szervezése, tartása. Harmadlagos bűnmegelőzés gyakorlati bemutatása. Szállás, ezen kívül táborhely üzemeltetés. Bűnmegelőzés tekintetében lényeges készségek (pld. konfliktuskezelés, indulat – és egyéb érzelmi szabályozás, problémamegoldás, társas készségek) fejlesztése individuális, továbbá csoportos elrendezésben. Reintegrációt támogató tevékenységek (pld. tanácsadás, mentorálás). Nemzetközi bűnmegelőzési gyakorlatok meghonosítása Magyarországon. Nemzetközi különböző szakirodalmi források összessége magyar nyelvre fordítása, ezen kívül terjesztése. Együttműködés más, a témában érintett szervezetekkel, valamint intézményekkel. Professzionális továbbképzések biztosítása. Önvédelmi oktatás. Különös figyelmet fordítunk az idős személyek segítésére akik egyedül élnek vagy korlátozottak valamely képességükben.

Kérjük segítse munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról.
Ezt legkésőbb 2024. május 21-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.

Ezt megteheti online a NAV oldalán online vagy a 23EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról is letölthető, vagy a 23EGYSZA jelű nyomtatvány
adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain).

Adószámunk: 18739732-1-13

Amennyiben szeretné támogatni egyesületünk működését a következő bankszámlaszámra történő utalással megteheti: 50437052-15558798

Köszönjük a támogatást!